top of page

Muitas brokeri

Muitas brokeru pakalpojumi - klientu pārstāvēšana muitas iestādēs

Muitas procedūru veikšana (kravu deklarēšana, preču atmuitošana)

Nodokļu aprēķināšana

Preču muitas kodu piešķiršana

Konsultācijas par muitas procedūrām

Muitas brokeri

Importa procedūras

Laišana brīvā apgrozībā ir muitas procedūra, kas ārpussavienības precēm ļauj iegūt Savienības preču statusu.

Laišana brīvā apgrozībā ietver:

 • ievedmuitas nodokļa un citu maksājumu (piemēram, antidempinga maksājums) iekasēšanu;

 • citu par preču importu maksājamo nodokļu iekasēšanu (pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis);

 • tirdzniecības politikas pasākumu, kā arī aizliegumu un ierobežojumu piemērošanu (piemēram, atļaujas un licences);

 • citu formalitāšu pabeigšanu (piemēram, veterinārā, fitosanitārā, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un citas kontroles un formalitātes)

Eksporta procedūras

Savienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, piemēro eksporta procedūru

Eksporta procedūras nosacījumi tiek piemēroti arī, ja Savienības preces izved uz īpaša nodokļu režīma teritorijām:

 • Ālandu salas [FI];

 • Kanāriju salas [ES] (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma);

 • Atosa kalns [GR];

 • Francijas aizjūras departamenti [FR] (French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion, Mayotte);

 • Normandijas salas [GB] (Channel Islands: Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm, Les Minquiers).

Preces, ko izved no Savienības muitas teritorijas, ir pakļautas muitas uzraudzībai un var tikt pakļautas muitas kontrolei

Auto atmuitošana (laišana brīvā apgrozībā), tam nepieciešamie dokumenti un nodokļu likmes

Lai atmuitotu auto (laist brīvā apgrozībā, noformēt importu no 3.valstīm) no klienta puses ir nepieciešami šādi dokumenti:

 • pilnvara no klienta par tiesībām pārstavēt klientu muitas iestadē

 • pārdevēja (dāvinātāja) un importētāja (īpašnieka) datus

 • dokuments, kas apliecina auto īpašuma tiesības

 • pirkuma (dāvinājuma utml) summas apliecinājums (pirkuma-pārdošanas līgums, rēķins no pārdevēja, klienta apliecinājums par auto tirgus vērtību utml)

 • tehniskā pase

 • tranzīta numuru karte (vai tranzīta deklarācija, ja auto tiek pārvadāts ar cita veida transporta līdzekli)

 • transportēšanas līdz pirmai ES robežai izmaksas summas vai degvielas izmaksas līdz pirmai ES robežai

 • citi dokumenti

***

Ja Jums rodas papildus jautajumi, zvaniet mums +371 26474085 vai rakstiet un mēs palīdzēsim korekti un ātri noformēt importa deklarāciju muitas iestādē

Nodokļu likmes auto atmuitošanai Latvijā

PVN 21 %

Ievedmuita 10%

Piemērs auto atmuitošanai no Norvēģijas: 

Auto pirkuma summa 10 000 eur

Transporta izdevumi līdz ES robežai (auto tika transportēts ar fūri) 300 eur

Nodokļi 

PVN (10 000 + 300) * 21% = 2163 eur

Ievedmuita (10 000 + 300 + 2163) * 10% = 1246,30 eur

KOPĀ jāsamaksā Valsts budžeta 2163+1246,3= 3409,30 eur

Ir gadījumi, kad nodokļi pie auto importa noformēšanas nav jāmaksā, piem. personām, kuras pārceļas no pastāvīgas dzīvesvietas no 3,valstīm uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, sk. zemāk

Personām, kuras pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas no 3.valstīm uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā

Pārceļoties no pastāvīgās dzīvesvietas no 3.valstīm uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, ar atbrīvojumu no nodokļiem var ievest personisko mantu, ko persona izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus un kas paredzēta izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem Latvijā. Atbrīvojumu var piešķirt vienīgi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 3.valstī bijusi vismaz 12 mēnešus bez pārtraukuma.

„Personiskā manta” nozīmē visu mantu, kas paredzēta attiecīgo personu personiskai lietošanai vai arī to mājsaimniecības vajadzībām (piem., mēbeles, apģērbs, privātie transportlīdzekļi, velosipēdi u.c.). Personiskā manta ne īpašību, ne daudzuma ziņā nedrīkst liecināt par ievešanu komerciāliem nolūkiem.

Atbrīvojumu nepiešķir alkohola izstrādājumiem, tabakai un tabakas izstrādājumiem, komerciāliem transportlīdzekļiem, priekšmetiem, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā.

Pārceļoties no no 3.valstīm uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, personiskajai mantai, laižot to brīvā apgrozībā, tiek piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un PVN. Lai pieteiktu muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, ir jāiesniedz importa deklarācija. Deklarācijā atsevišķi jānorāda personiskais transportlīdzeklis.
 

Uzrādot preces muitai, personai muitas iestādē jāiesniedz:

 1. personu apliecinošs dokuments;

 2. preču saraksts, kas satur informāciju par ievesto preču veidu, daudzumu, svaru un to vērtību (sarakstā nav jāuzskaita katra vienība atsevišķi, var izmantot apkopojošu nosaukumu, piemēram, apģērbi, četras kastes, 50 kg, 400 eiro vērtībā; mēbeles, 5 gab., 100 kg, 300 eiro vērtībā u.tml.);

 3. dokumenti, kas apliecina, ka pastāvīgā dzīvesvieta ārpus ES muitas teritorijas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas (piemēram, darba līgums, dzīvojamās telpas īres līgums, dokumenti, kas apliecina saistību ar valsts/pašvaldības institūcijām u.c.);

 4. dokumenti, kas apliecina, ka persona ievestās personīgās mantas izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus (piemēram, preču iegādes dokumenti (čeki) vai reģistrācijas dokumenti (piemēram, automobilim). Ja par lietotām precēm čeki nav saglabāti, muitas vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz personas rīcībā esošu objektīvu informāciju par preces tā brīža vērtību. Muitas amatpersonām ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas pamatotību);

 5. dokumenti, kas apliecina, ka persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā (piemēram, personas apliecinājums un deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma pirkšanas/reģistrācijas/īres dokumenti, profesionālās darbības veikšanu apliecinoši dokumenti u.tml.);

 6. personas iesniegums (apliecinājums), ka personiskās mantas paredzēts lietot tikai personiskām vajadzībām un ka persona ir informēta, ka 12 mēnešu laikā no dienas, kad personiskās mantas laistas brīvā apgrozībā, tās nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to neziņojot kompetentajām iestādēm un nesamaksājot muitas maksājumus.


Personisko mantu ar atbrīvojumu no nodokļiem var ievest 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

Ja Jums rodas papildus jautajumi, zvaniet mums +371 26474085 vai rakstiet un mēs palīdzēsim korekti un ātri noformēt importa deklarāciju muitas iestādē

bottom of page