top of page
BUJ

Biežāk uzdotie jautajumi

Biežāk uzdotie jautājumi, organizējot  AUTO pārvadājumu

1.     Kas ir nepieciešams lai aprēķinātu cenu auto pārvadājumam?
       Nepieciešams zināt:

 • Kravas apjoms ( kravas iepakojumu skaits, svars, izmēri)

 • Kravas apraksts un kraušanas noteikumi ( Stackable vai NON Stackable)

 • Iekraušanas adrese un datums

 • Izkraušanas adrese

 • Kravas piegādes datums


2.    Kā veidojas auto pārvadājumu cena

 • Standarta  tenta puspiekabes garums ir 13,6 m vai LDM

 • Maksimālais iekraujamais svars standarta tenta puspiekabē ir 24 tonnas

 • 1LDM atbilst 1 metro garumā x kravas puspiekabes platums x augstums

 • 1 EUR paletes standarta izmēri ir 120 x 80 cm

 • Cena tiek aprēķināta par pilnu puspiekabi , vai LDM , vai paleti

 • Nepieciešamie papildus pakalpojumi ( iekraušana, izkraušana, kravas lifts)


3. Vai var izsekot kravas statusam?

 • Automašīnas aprīkotas ar GPS iekārtām. Tas dod iespēju noteikt automašīnas  atrašanās vietu      reālā laikā.

 
4. Kāds transporta dokuments tiek noformēts kravu pārvadājumiem Eiropas savienībā start dalībvalstīm?

 • Auto kravu pārvadājumu veikšanai tiek aizpildīt CMR pavadzīme, kas ir viens no galvenajiem  auto kravu pārvadājumu dokumentiem.

 • CMR tiek ierakstīts: Nosūtītājs, Saņēmējs, Pārvadātājs , iekraušanas vieta, izkraušanas vieta, kravas vienību skaits, iepakojuma veids, kravas apraksts, svars, apjoms. Kravu uzkraujot CMR pavadzīmē atzīmi veic nosūtītājs un pārvadātājs. Kravu saņemot, CMR pavadzīmē atzīmes veic kravas saņēmējs.

 
5. Vai ir jāapdrošina krava?

 • Auto kravu pārvadātājs saskan’ā ar CMR Konvenciju atbild ar 8,33 SDR par katru kravas kilogramu.

 • Ja šāda summa ir neatbilsoša kravas vērtībai, kravas nosūtītājs var veikt papildus kravas apdrošināšanu

 
Biežāk uzdotie jautājumi, organizējot  JŪRAS pārvadājumu
 
1.     Kā aprēķināt jūras kravas pārvadājumu?
Nepieciešams zināt:

 • iekraušanas adrese un nosūtīšanas Ostas nosaukums

 • izkraušanas adrese un saņemšanas Ostas nosaukums

 • piegādes nosacījumi ( incoterms)

 • kravas vietu skaits, svars, izmēri

 • kravas apraksts


2. Kas ir Incoterms?
Incoterms ir starptautiski atzīti noteikumi par to kurā brīdī un kā atbildība par preču transportēšanu pāriet no preču Pārdevēja uz Pircēju.
 
3. Kā veidojas cena?
Izmaksas veidojas atkarībā no no piegādes noteikumiem ( Incoterms), nepieciešamā konteinera lieluma.  Nosūtīšanas un saņemšanas ostu terminālu izmaksām, maršruta, kravas veida ( Standarta krava, bīstamā krava utml)
 
4. Kā var izsekot konteinera transportēšanas statusam
Visas konteineru pārvadājumu līnijas nodrošina iespēju izsekot konteineru kustībai

5. Kādi ir jūras konteineru pārvadājuma dokumenti?
Bill of Lading - ir jūras konteineru pārvadājuma pavadzīme. Tas ir līgums stars kravas nosūtītāju un jūras pārvadātāju. Tajā tiek uzrādīts kravas nosūtītājs, kravas saņēmējs, jūras pārvadātājs, jūras konteinera numurs, konteinera plombes numurs, kravas vietu skaits konteinerā, svars, kravas nosaukums, izsūtīšanas osta, konteinera saņemšanas osta.

6. Jūras pārvadājumu apdrošināšana
- Jūras pārvadātājs apdrošina kravu par 2 SDR/kg. ja kopējā apdrošināšanas summa nenosedz preces vērtību, nosūtītājs var veikt papildus apdrošināšanu.

Biežāk uzdotie jautājumi, organizējot  AVIO pārvadājumu

1. Kāda informācija nepieciešama , avio kravu pārvadājuma organizēšanai?

 • iekraušanas adrese

 • izsūtīšanas lidosta

 • kravas piegādes lidostu

 • kravas piegādes adrese

 • kravas vietu skaits ( paletes, kastes u.c.)

 • kravas  izmēri

 • kravas apraksts (parasta krava (general cargo), Bīstama krava (DGR), Ātri bojājoša krava PER, Dzīvnieki( AVI)


2. Kā veidojas avio pārvadājuma cena?
Cena veidojas, izejot no preces svara, izmēriem, kravas veida, kraušanas veida (Stackable or NON Stackable), piegādes nosacījumiem ( Incoterms), maršruta, izmantojamas aviokompānijas.
 
3. Kā izsekot avio kravas statusam?
Populārākā vietne avio kravas statusa pārbaudei ir www.track-trace.com
 
4. Kās ir avio pārvadājuma transporta dokuments?
Avio pārvadājuma transporta dokuments ir AWB ( Air Waybill). Šādu pavaddokumentu izsniedz sertificētas avio kravu pārvadājumu kompānijas. AWB ir līgums stars aviokompāniju un kravas nosūtītāju, par avio kravas pārvadājuma noteikumiem un atbildību.
AWB pilns komplekts sastāv no 12 lapām.
AWB numurs sastāv no 11 cipariem. Pirmie trīs cipari parāda, kurai avio kompānijai pieder šis dokuments. Katrai avio kompānijai ir unikāls 3 ciparu identifikators
 
5. Avio kravas apdrošināšana
Noformējot AWB, avio krava tiek automātiski apdrošināta par 19SDR/kg. Ja apdrošināšanas vērtība neatbilst preces vērtībai, nosūtītājam ir tiesības kravu apdrošināt papildus.

bottom of page